سیرة عملی امام رضا
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
آنچه در این کتاب آمده، قطره‌ای از اقیانوس کمالات وجودی و گوشه‌ای از فضایل امام رضاست.ابعاد شخصیت آن حضرت چیزی نیست که بتوان در کتاب و جزوه‌ای مطرح کرد. سخن آن حضرت گواه این مطلب است که شامل خود آن حضرت نیز می‌شود که فرمود: عقل‌ها گمراه گشته و افکار دچار ضلالت شده‌اند، خردمندان حیران گشته و دیدهها در روشنایی او خیره گشته‌اند، بزرگان در برابر او احساس کوچکی می‌کنند، حکیمان در برابر دانش او وامانده‌اند، خطیبان در بیان عظمت او در تنگنا واقع شده و صاحبان خرد در برابر او احساس نادانی میکنند. صاحبان بلاغت ناتوان شده‌اند، و هیچ کس نمی‌تواند وصفی از اوصاف امام و فضیلتی از فضایل او بیاورد و همه به عجز و ناتوانی خود اعتراف دارند. اما هرچند، قلم از بیان وصف آن حضرت ناتوان است و هرگز نمی‌تواند کمالات وجودی و فضایل بی شمار آن امام عزیز را بازگو کند، ولی به حکم جملة حکیمانة «المَیسُور لایُترَکُ بالمَعسُور»