گذری بر سیره امام رضا
39 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
همان‌گونه که پیامبر اکرم برای بشر اسوه بوده و هست، امامان معصوم نیز در تمام عرصه‌های زندگی، اسوه و الگو بوده و هستند، از این‌رو هرکس، شیوة زندگانی این خاندان را سرمشق و معیار زندگی خود قرار دهد و به آنان اقتدا نماید، در زندگی، موفق و در قیامت رستگار خواهد بود. سخن امام علی دلیل بر همین واقعیت است که در ضرورت الگوگیری از این خاندان فرمود: اُنظُروا أهلَ بیتِ نبیِّکم فالزَموا سَمتَهم، و اتَّبِعوا أثَرَهم، فَلَن یُخرِجوکم مِن هُدىً و لَن یُعیدوکم فی رَدىً، فإن لَبَدوا فالبُدوا، و إن نَهَضوا فانهَضوا، و لا تَسبِقوهم فتَضِلّوا، و لا تَتَأخَّروا عنهم فتَهلِکوا؛ به خاندان پیامبرتان بنگرید و با آنان همسو شوید؛ و پی آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند کرد و شما را به پستی و گمراهی بر نمی‌گردانند، اگر از قیام باز ایستادند شما هم آرام گیرید و اگر قیام کردند شما هم قیام کنید، بر آنان پیشی مگیرید که گمراه می‌شوید و از آنان پس نمانید که تباه می‌گردید. امام علی بن موسی الرضا از جملة این خاندان است که الگوهای رفتاری و رهنمودهایی نوید‌بخش بی‌شماری از خود به جای گذاشته است که آشنایی با رهنمودهای آن حضرت پویایی و رشدیافتگی را در پی دارد و عمل به سیرة آن حضرت سعادت را به ارمغان می‌آورد. از این‌رو مطالعه و کنکاش در این‌باره و آشنایی با سیرة عملی و رهنمودهای آن امام همام امری بایسته است و ضرورتی دوچندان دارد. این اثر که با هدف آشنایی با سیرة امام رضا سامان یافته، پاسخی به این نیاز و ضرورت است. از این‌رو بعد از اشاره‌ای گذرا بر مفهوم شناسی سیره، پیشینه، اهداف، اصول سیره‌شناسی و شرح حال آن حضرت که در فصل اوّل و دوم مطرح شده است، به طرح چند فصل اساسی همت گمارده است: در فصل سوم که به شخصیت معنوی امام رضا اختصاص یافته است، از بندگی و عبودیت، و چگونگی رابطة آن حضرت با خدا، گفتگو می‌کند. در فصل چهارم که از خصوصیت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی آن امام گفتگو می‌کند، به بیان مهم‌ترین این ویژگی‌ها می‌پردازد. در فصل پنجم که از اخلاق و حیات اجتماعی امام رضا بحث می‌کند، تبیین نوع رفتار و تعامل آن حضرت را با دیگران در سطوح مختلف جامعه مطرح می‌کند. و فصل ششم که فصل پایانی است، به چگونگی برداشت و استفادة آن حضرت از مواهب الهی و پاسداشت حفظ محیط زیست اختصاص دارد.