شخصیت متعادل و رفتار معتدل
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 9
زبان : فارسی
انسان در میان موجودات عالم آفرینش، داستانی شگفت و شخصیتی پیچیده دارد به طوری که در قرآن، هم مدح و ستایش وهم مذمت و نکوهش شده است. قرآن کریم آنگاه که انسان را ستایش می کند او را برتر از فرشته می داند و او را خلیفه الله ، مسجود فرشتگان و امانت داری إلهی معرفی کرده است . و آنگاه که او را نکوهش می کند او را پست تر از چار پایان می داند ، و او را موجودی نادان ، ناسپاس ، ستمکار ، آزمند ،تنگ چشم ، شتاب زده ،فخر فروش و مانند آن معرفی کرده است. این از آن رو است که او موجودی دو سرشتی است، نیمش نور است، و زیبا و ستودنی و نیم دیگرش ظلمت است، و زشت و نکوهیدنی، او می تواند با تکیه بر بعد فطری و نورانی خود، در شاهراه هدایت گام نهد واستعدادهای مثبت خویش را از قوه به فعل رساند وبا سرعت بخشیدن در این راه، از خود، شخصیتی سالم، و بالنده بسازد، چنانکه او می تواند با تکیه بر طبیعت و بعد ظلمانی خود، از شاهراه هدایت منحرف گشته و کملات وجودی خود را منکوب سازد وبا تداوم در این بی راهه، از خود، شخصیتی ناسالم و منحط بسازد. اما این که شخصیت انسان چیست، چه عواملی شخصیت آدمی را شکل می دهد، آیا شخصیت انسان تحت تأثیر عوامل جبری است یا اختیاری، تفاوت شخصیت انسانها، معلول چه عواملی است، ویژگیها و نشانه های شخصیت متعادل چیست، زمینه های انحطاط شخصیت و روش اصلاح آن، چیست، این ها پرسشهایی است که این جستار می کوشد تا با بهره گیری از آموزه های اسلامی به آنها پاسخ دهد.