سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
علوم بلاغت 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
فقه 1 تا 8 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
اصول 1 تا 6 
تدریس 
حوزه علمیه خراسان رضوی 
مدرس 
 
 
دو جلد لمعه 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
اصول مظفر